fbpx
Αθήνα: +30 210 6771282
contact@hnfc.academy

Blog

Hellenic Network of Fitness Certifications
συναισθηματικη ευεξια
2 Sep 2022

Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ

Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους τα άτομα δεσμεύονται σε μια ρουτίνα άσκησης. Η ενασχόληση με μια ρουτίνα άσκησης δεν είναι μόνο ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της φυσικής διάστασης της ευεξίας αλλά και της συναισθηματικής ευεξίας. Συχνά, η επιλογή της ενασχόλησης με έναν τρόπο ζωής που περιλαμβάνει σωματική δραστηριότητα είναι σύμφωνη με τους προσωπικούς στόχους και τους κινητήριους παράγοντες ενός ατόμου.

Αυτά τα μοναδικά κίνητρα σχετίζονται συχνά με την ενίσχυση της σωματικής υγείας κάποιου, τη βελτίωση των μετρήσεων υγείας όπως η αρτηριακή πίεση και η χοληστερόλη, η πρόληψη της εμφάνισης ασθενειών και η βελτίωση της εμφάνισης ή της σύστασης του σώματος. Εκτός από τη βελτίωση των σωματικών πτυχών της υγείας, τα άτομα δεσμεύονται επίσης σε μια ρουτίνα άσκησης λόγω της σειράς πλεονεκτημάτων για την ψυχική υγεία που παρέχει. Αυτό είναι σημαντικό λόγω των υψηλών επιπέδων στρες που βιώνουν καθημερινά οι ενήλικες.

Αυτοί οι στρεσογόνοι παράγοντες σχετίζονται με την εργασία από το σπίτι, την πλοήγηση σε πολυάσχολα ή απαιτητικά προγράμματα, την εξισορρόπηση της εργασίας και των προσωπικών υποχρεώσεων, ακόμη και την ανταπόκριση σε ό,τι συμβαίνει στον κόσμο γύρω τους.

ΣΤΡΕΣ – ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο του Στρες, τα επίπεδα άγχους στους Αμερικανούς είναι είκοσι ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο στρες. Από τους ερωτηθέντες, το πενήντα πέντε τοις εκατό των Αμερικανών αναφέρουν ότι έχουν στρες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σύμφωνα με τον ίδιο οργανισμό, το εξήντα τρία τοις εκατό των εργαζομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους για να αποφύγουν το εργασιακό άγχος.

Ομοίως, η Αμερικανική Ομοσπονδία Ψυχολογίας αναφέρει ότι τα ποσοστά άγχους και κατάθλιψης ήταν τέσσερις φορές υψηλότερα μεταξύ του Απριλίου 2020 και του Αυγούστου 2021 από ό,τι ήταν το 2019 λόγω της παγκόσμιας πανδημίας. Δεδομένου ότι η πανδημία εξακολουθεί να είναι ένας συνεχής παράγοντας στη σημερινή καθημερινή ζωή, τα άτομα εξακολουθούν να βιώνουν υψηλότερα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης από ό,τι πριν από την πανδημία.

Για να εξετάσουμε περαιτέρω την τρέχουσα κατάσταση των επιπέδων στρες ενός ενήλικα, ολοκληρώθηκε μια πρόσφατη μελέτη από την Αμερικανική Ομοσπονδία Ψυχολογίας και το The Harris Poll για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς τα τελευταία δύο χρόνια επηρέασαν τα επίπεδα άγχους των ατόμων. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έδειξαν ότι οι ενήλικες αγχώνονται λόγω άλλων περιστασιακών παραγόντων όπως ο πληθωρισμός, τα ζητήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, ακόμη και η παγκόσμια αβεβαιότητα. Αυτό που δείχνουν αυτά τα στατιστικά στοιχεία είναι ότι υπάρχει έντονη ανάγκη τα άτομα να καθιερώνουν τακτικές πρακτικές ψυχικής ευεξίας για την καταπολέμηση του άγχους. Ένας τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι να δημιουργήσετε μια ρουτίνα γυμναστικής σε τακτική βάση.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΡΕΣ – ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ

Η τακτική άσκηση έχει αποδειχθεί ότι βοηθά σημαντικά τα άτομα να διαχειριστούν υψηλότερα επίπεδα στρες και άγχους ενισχύοντας κατά συνέπεια τη συναισθηματική τους ευεξία. Η ύπαρξη υψηλών επιπέδων συναισθηματικής ευεξίας σχετίζεται με την ικανότητα ενός ατόμου να έχει επίγνωση και να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του και τις σχετικές συμπεριφορές του, να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το άγχος και τις προκλήσεις στη ζωή και να εκφράζει προσαρμοστικά συναισθήματα. Όταν κάποιος ευδοκιμεί στη συναισθηματική διάσταση της ευεξίας, μπορεί να αισθάνεται θετικός και ενθουσιασμένος για πτυχές της ζωής του.

Αναγνωρίζουν επίσης και αποδέχονται τα συναισθήματα όπως εμφανίζονται σε καθημερινές καταστάσεις. Τα άτομα με ισχυρό βαθμό συναισθηματικής ευεξίας είναι πιο άνετα να λαμβάνουν αποφάσεις χρησιμοποιώντας αυτή τη συνειδητοποίηση των συναισθημάτων και των σκέψεων που επιτρέπει τη λήψη πιο θετικών αποφάσεων, καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις και ενισχυμένη αυτο-αποτελεσματικότητα. Για αυτούς τους λόγους, υπάρχουν σημαντικά οφέλη για την ψυχική υγεία από την τακτική σωματική δραστηριότητα, καθώς μπορεί να επηρεάσει διάφορες πτυχές της καθημερινής ζωής, όπως τον ύπνο, τη νοοτροπία, τη λήψη αποφάσεων και τις κοινωνικές σχέσεις.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ

Για να λάβετε τα οφέλη ψυχικής υγείας και συναισθηματικής ευεξίας από την τακτική σωματική δραστηριότητα, είναι σημαντικό να ακολουθήσετε τις γενικές οδηγίες σωματικής δραστηριότητας για τους Αμερικανούς που ορίζονται από το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ. Σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες σωματικής δραστηριότητας, οι υγιείς ενήλικες θα πρέπει να εκτελούν τουλάχιστον 150 έως 300 λεπτά άσκησης μέτριας έντασης την εβδομάδα ή 75 έως 150 λεπτά έντονης άσκησης την εβδομάδα. Ομοίως, οι ενήλικες μπορούν να επιλέξουν να συμμετέχουν σε έναν συνδυασμό μέτριας και έντονης αερόβιας δραστηριότητας που ισοδυναμεί με αυτές τις οδηγίες.

Συνιστάται η προπόνηση με αντιστάσεις να ενσωματώνεται επίσης σε αυτή τη ρουτίνα. Οι ενήλικες θα πρέπει να συμμετέχουν σε ασκήσεις μυοσκελετικής ενδυνάμωσης μέτριας έντασης (ή και υψηλότερης έντασης) για τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα. Αν και αυτές είναι γενικές κατευθυντήριες γραμμές για ενήλικες, υπάρχει ένα όφελος να ξεκινάτε από μικρή συχνότητα και στη συνέχεια να ενσωματώνετε κάποιο βαθμό σωματικής δραστηριότητας. Εάν κάποιος επί του παρόντος δεν ασχολείται με καμία άσκηση, η έναρξη ακόμη και με μία έως δύο συνεδρίες άσκησης την εβδομάδα μπορεί να έχει βαθύ αντίκτυπο στη συναισθηματική ευεξία. Συνοψίζοντας, υπάρχουν οφέλη για την ψυχική υγεία από την ενασχόληση με οποιαδήποτε ποσότητα άσκησης.

Η επίτευξη της συνιστώμενης ποσότητας που περιγράφεται παραπάνω ανά εβδομάδα απλώς ενισχύει αυτό το όφελος. Ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι να ορίσετε μια τακτική ρουτίνα γυμναστικής που να ταιριάζει στον τρόπο ζωής κάποιου και στη συνέχεια να είναι συνεπής με αυτή τη ρουτίνα.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ

Όταν εξετάζετε ποιες ασκήσεις να συμπεριλάβετε σε ένα πρόγραμμα άσκησης που έχει σχεδιαστεί για να τονώσει τη συναισθηματική ευεξία, εξαρτάται από την προσωπική προτίμηση.

Είτε επιλέξετε να κάνετε προπονήσεις HIIIT, είτε εγγραφείτε για να παρακολουθήσετε μαθήματα σε στούντιο γιόγκα είτε περπατάτε έξω κάθε πρωί, υπάρχουν οφέλη για την ψυχική υγεία που σχετίζονται με το καθένα. Από την άποψη της γενικής υγείας, μια ισορροπημένη ρουτίνα άσκησης θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν συνδυασμό καρδιαγγειακών, μυοσκελετικών ασκήσεων και ασκήσεων ευκαμψίας/κινητικότητας. Πρόσθετα οφέλη για την ψυχική υγεία μπορούν να αποκομιστούν εάν ένα άτομο ενσωματώσει, επίσης, μορφές άσκησης που σχετίζονται με το σώμα και το μυαλό, όπως γιόγκα, πιλάτες, τάι-τσι ή τσιγκόνγκ.

Η ενσωμάτωση μορφών νου-σώματος, όπως αυτές, μπορεί να ενισχύσουν το όφελος συναισθηματικής ευεξίας της άσκησης, επειδή αυτές οι μέθοδοι ενσωματώνουν συγκεκριμένα μοτίβα αναπνοής που βοηθούν στην ενεργοποίηση του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος. Η ενεργοποίηση του παρασυμπαθητικού τμήματος του νευρικού συστήματος βοηθά στην τόνωση της χαλάρωσης και μειώνει το στρες, το οποίο υποστηρίζει και ενισχύει τη συναισθηματική ευεξία.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ

Τελικά η προσέγγιση και η νοοτροπία που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση είναι πιο σημαντικά από τις συγκεκριμένες μορφές ή ασκήσεις που επιλέγονται. Αυτό σημαίνει ότι κατά την άσκηση είναι σημαντικό να παραμένετε προσεκτικοί. Έχετε υπόψη σας τα μοναδικά προσωπικά κίνητρα που ενθάρρυναν την επιλογή ενός συγκεκριμένου τύπου σωματικής δραστηριότητας.

Ενώ εκτελείτε τη συνεδρία άσκησης, εστιάστε στο να απολαμβάνετε την αίσθηση που νιώθετε όταν κινείται το σώμα σας. Δώστε προσοχή στα θετικά συναισθήματα και αισθήσεις που βιώνετε τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά από μια συνεδρία άσκησης. Ομοίως, σκεφτείτε το περιβάλλον της άσκησής σας. Το περιβάλλον κάποιου παίζει σημαντικό ρόλο στο πώς βιώνει μια συνεδρία άσκησης. Σκεφτείτε να πάτε έξω για να πάρετε καθαρό αέρα ή να ασκηθείτε στη φύση ή σε ένα τοπικό πάρκο. Η επιλογή να συμμετάσχετε σε ήρεμα ή θετικά περιβάλλοντα θα ενισχύσει τα οφέλη της άσκησης για την ψυχική υγεία και τη μείωση του στρες.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ – ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για τη λήψη των οφελών για την ψυχική υγεία από την άσκηση είναι η συνέπεια με την πάροδο του χρόνου. Ένας τρόπος για να είστε συνεπείς με την σωματική δραστηριότητα είναι να βρείτε μια ρουτίνα και τρόπους άσκησης που σας αρέσουν. Η επιλογή να συμμετάσχετε σε μορφές άσκησης που απολαμβάνετε, όχι μόνο θα συμβάλει στη βελτίωση των οφελών για την ψυχική υγεία μιας συνεδρίας άσκησης, αλλά και θα σας βοηθήσει να παραμείνετε συνεπείς με τη ρουτίνα σας. Εάν κάποιος απλώς καθιερώνει μια ρουτίνα άσκησης, θυμηθείτε να ξεκινήσετε από μικρότερη συχνότητα και να ορίσετε μια ρεαλιστική και εφικτή ποσότητα άσκησης που μπορεί να επιτευχθεί και να διατηρηθεί με την πάροδο του χρόνου. Δημιουργήστε τη συχνότητα και τη διάρκεια χρησιμοποιώντας το πλαίσιο στόχου SMART.

Κάντε τον στόχο συγκεκριμένο, μετρήσιμο, εφικτό, ρεαλιστικό και σε συγκεκριμένο χρόνο. Η έρευνα δείχνει ότι οι στόχοι που τέθηκαν χρησιμοποιώντας αυτό το πλαίσιο στόχων SMART οδήγησαν σε πιο επιτυχημένα και αποτελεσματικά αποτελέσματα. Μόλις δημιουργήσετε τη ρουτίνα που λειτουργεί για εσάς, χρησιμοποιήστε την κοινωνική υποστήριξη για να διατηρήσετε αυτή τη συνέπεια. Μοιραστείτε τις προθέσεις σας με τους φίλους και την οικογένειά σας και στηριχτείτε σε αυτές όπως χρειάζεται για να παραμείνετε συνδεδεμένοι με παρακινητικούς παράγοντες και να υπενθυμίσετε στον εαυτό σας τη δέσμευσή σας στη συναισθηματική σας υγεία.

Τέλος, ένας άλλος τρόπος για να παραμείνετε συνεπείς είναι να εστιάσετε στη διαδικασία και την εμπειρία της άσκησης αντί να σκεφτόσαστε απλώς τα αποτελέσματα. Τα άτομα είναι πολύ πιο πιθανό να δεσμευτούν να ασκηθούν με την πάροδο του χρόνου όταν απολαμβάνουν τη διαδικασία να φτάνουν στον στόχο τους, αντί να σκέφτονται μόνο το αποτέλεσμα που επιδιώκουν.

Συνολικά, η συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα άσκησης σε τακτική βάση έχει μια σειρά από οφέλη για την ψυχική υγεία που ενισχύουν τη συναισθηματική ευεξία κάποιου.

https://blog.nasm.org/fitness-emotional-wellbeing