Αθήνα: +30 210 6771282
Θεσσαλονίκη: +30 2310 232868
contact@hnfc.academy
FMS-ATH SKG L1L2 site
Functional Movement Systems Workshop Level 1 + 2
HNFC-CPT-SEPT
Certified Personal Trainer by NASM
HNFC-EXOS-SKLZ
EXOS education programs &
SKLZ products
Η μόρφωση, όπως ακριβώς μια εύφορη γη, φέρνει όλα τα καλά.Σωκράτης 469 - 399 π.Χ. Φιλόσοφος