1

Στην περίπτωση της Νόσου μοσχέυματος έναντι του ξενιστή (GVHD) όταν τα κύτταρα του δότη (μόσχευμα) αντιλαμβάνονται τα κύτταρα στο σώμα του ασθενούς (ο ξενιστής) ως ξένα, οπότε τους επιτίθενται και τους προκαλούν διάφορες βλάβες.

  • A

    Σωστό

  • B

    Λάθος