1

Η προσέγγιση μέσω της έσω θωρακικής αρτηρίας και της μεταφοράς ιστού και λίπους για την αποκάτασταση του μαστού (TDAP- Thoracodorsal Artery Perforator Flap) είναι ιδανική στις παρακάτω περιπτώσεις;

 • A

  Όταν υπάρχει βλάβη από ακτινοβολία στο μαστό

 • B

  Εάν απαιτούνται μικρές ποσότητες ιστού για τη διαμόρφωση του νέου μαστού

 • C

  Ο ασθενής έχει τουλάχιστον 25% λίπος σώματος

 • D

  Το a και το b

 • E

  Όλα τα παραπάνω