1

Ποια από τα παρακάτω στοιχεία λαμβάνουμε υπόψιν κατά την δημιουργία ενός εξατομικευμένου προγράμματος για τον ασθενή με καρκίνο/ επιζώντα από τον καρκίνο;

 • A

  Στάδιο καρκίνου

 • B

  Είδος θεραπείας

 • C

  Χρόνος από την τελευταία θεραπεία

 • D

  Ομάδα αίματος

 • E

  Όλα τα παραπάνω