1

Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει, όσον αφορά τον κίνδυνο για το λεμφοίδημα;

 • A

  Κίνδυνος 8% με βιοψία μόνο στον φρουρό λεμφαδένα

 • B

  Κίνδυνος 17% με βιοψία στον φρουρό λεμφαδένα και εξωτερική ακτινοθεραπεία

 • C

  Κίνδυνος 15% με αφαίρεση των μασχαλιαίων λεμφαδένων

 • D

  Κίνδυνος 35% με αφαίρεση των μασχαλιαίων λεμφαδένων και εξωτερική ακτινοθεραπεία

 • E

  Κανένα από τα παραπάνω