1

Ποιες από τις παρακάτω διαδικασίες αποκατάστασης (αναδόμησης) θα επιτρέπουν στον ασκούμενο να τρέχει και να κάνει άλματα;

 • A

  Αρθροδεσία

 • B

  Αρθροπλαστική

 • C

  Αρθροαναδόμηση

 • D

  Μόνο το b και c

 • E

  Κανένα από τα παραπάνω