1

Ο όρος καρκίνωμα “in situ” χρησιμοποιείται όταν:

 • A

  Tα καρκινικά κύτταρα είναι ευδιάκριτα κατω από το μικροσκόπιο

 • B

  O καρκίνος έχει κάνει μετάσταση

 • C

  O καρκίνος είναι περιορισμένος

 • D

  O καρκίνος είναι διηθητικός

 • E

  Kανένα από τα παραπάνω