1

Το θύμα δεν αναπνέει και δεν ανταποκρίνεται. Ποια είναι η σωστή ενέργεια μέχρι να σας φέρει κάποιος τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή;

 • A

  Τοποθέτηση του θύματος σε πλάγια θέση

  ασφαλείας.

   

   

   

 • B

  Τοποθέτηση του θύματος στη θέση W.

 • C

  Εφαρμογή Καρδιοπνευμονικής

  Αναζωογόνησης (ΚΑΡ.Π.Α. ).

 • D

  Χορήγηση μόνο διασωστικών αναπνοών.