1

Πού τοποθετούνται τα παιδικά ηλεκτρόδια του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή σε παιδί;

 • A

  Το ένα πάνω από τη δεξιά θηλή του θύματος και

  το άλλο κάτω από την αριστερή μασχάλη.

 • B

  Το ένα πάνω από τη δεξιά θηλή του θύματος και

  το άλλο κάτω από τη δεξιά μασχάλη.

 • C

  Κεντρικά στο στήθος και στη πλάτη, το ένα

  απέναντι από το άλλο. Ωστόσο ορισμένα

  τοποθετούνται συμβατικά (στις θέσεις που

  απεικονίζονται).

 • D

  Το ένα πάνω από τη δεξιά θηλή του θύματος και

  το άλλο πάνω από την αριστερή θηλή.