Τοποθεσία:Αθήνα

Σύντομο Βιογραφικό

Η HNFC από το 2014 εiναι ο ο αποκλειστικός διανομέας και αντιπρόσωπος για την Ελλάδα και την Κύπρο, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Αμερικάνικης Αθλητιατρικής Ακαδημίας NASM (National Academy of Sports Medicine), της πρωτοπόρου εταιρείας στο τομέα της κινητικής αξιολόγησης FMS (Functional Movement Systems), του Αμερικανικού Ινστιτούτου άσκησης για καρκινοπαθείς CETI (Cancer Exercise Training Institute), του δημοφιλέστερου οργανισμού βελτίωσης Αθλητικής απόδοσης EXOS (πρώην Athlete Performance), της εταιρίας Let’s Bands. Στόχος της είναι η εκπαίδευση, η ενημέρωση και η επαγγελματική προώθηση των φοιτητών της, μέσα από μια σειρά παγκοσμίως αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων και στρατηγικών συνεργασιών στο κομμάτι της υγείας, πρόληψης, άσκησης, αποκατάστασης, διατροφής και νέων εναλλακτικών μεθόδων εκγύμνασης.