Αθήνα: +30 210 6771282
Θεσσαλονίκη: +30 2310 232868
contact@hnfc.academy

Τι πρέπει να γνωρίζω

Είναι γνωστό ότι το επάγγελμα του προσωπικού γυμναστή (Personal Trainer) είναι πολύ διάσημο στις μέρες μας.

Όλο και περισσότερος κόσμος στρέφεται προς τον αθλητισμό και αρκετοί από αυτούς αναζητούν τις υπηρεσίες ενός εξειδικευμένου προσωπικού γυμναστή και είναι έτοιμοι να πληρώσουν ένα σεβαστό ποσό για αυτό.

Η

 πρώτη μας κίνηση  για να ξεκινήσουμε μια καριέρα ως Personal Trainer δεν είναι άλλη από τη σωστή επιλογή μιας σχολής εκπαίδευσης προσωπικών γυμναστών προκειμένου να αποκτήσουμε την απαραίτητη γνώση.

Πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι το επάγγελμα του προσωπικού γυμναστή (Personal Trainer) στην Ελλάδα ακόμα δεν είναι οριοθετημένο. Για να ανοίξει κάποιος δικό του γυμναστήριο ή για να ασκήσει το επάγγελμα του γυμναστή / προπονητή αθλημάτων ή να εργαστεί ως καθηγητής φυσικής αγωγής τότε χρειάζεται να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και για να την έχει θα πρέπει να είναι απόφοιτος πανεπιστημίου ή/και να έχει τελειώσει κάποια σχολή προπονητών από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε αντίθεση με το νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας στην πλειοψηφία των χωρών τις Ευρωπαϊκής Ένωσης (κάποια στιγμή και στην Ελλάδα), Μέσης Ανατολής και στην Αμερική, για να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα του προσωπικού γυμναστή, θα πρέπει να αποδείξει ότι πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις επιδεικνύοντας την πιστοποίησή του από κάποιον αναγνωρισμένο φορέα.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τι ισχύει στην Αμερική σύμφωνα με το U.S. Bureau of Labor Statistics για το επάγγελμα του Personal Trainer το οποίο είναι οριοθετημένο από το νόμο.

Job Description for a Personal Trainer

Most personal trainers work in a gym or fitness center. They spend their time interacting with clients in an office or training them on the gym floor. Trainers may work with clients individually or in small groups. Options in employment include working in a gym or being self-employed.

Duties

Personal trainers meet with clients before they begin working with them to gain a better understanding of the client's goal, like losing weight or gaining muscle mass. They may also give clients a tour of the facility and show them some of the workouts they may do. At this initial meeting, the trainer may also go over the charges for the personal training services and discuss payment plans.

Personal trainers devise customized exercise plans for their clients based on their goals. These plans typically include cardiovascular and weight lifting exercises. During a training session, trainers observe their clients performing exercises to ensure they are doing the moves correctly. Trainers may also give diet and lifestyle suggestions when they are relevant to the fitness plan.

Salary Info and Employment Outlook

According to predictions from the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS), jobs for fitness trainers and instructors should increase 13% from 2012-2022. This average level of job growth is partially due to the growing emphasis on the importance of good health for people of all ages. In May 2015, the BLS listed the median annual salary of fitness trainers and instructors at $36,160.

How to Become a Personal Trainer

The BLS noted that a high school diploma and certification classes are the main academic requirement for this field, though some trainers may need to earn a bachelor's degree in a fitness related field, such as exercise science, to enter the profession (www.bls.gov). Coursework typically includes anatomy, biomechanics and nutrition. Students also take lab courses that teach them how to gauge their clients' physical strengths and monitor their progress.

Certification

The BLS indicated that employers favor applicants who have some past personal training experience and certification in the field. The International Fitness Professionals Association (IFPA) offers one certification option for personal trainers (www.ifpa-fitness.com). In order to be eligible, candidates must be certified in cardiopulmonary resuscitation (CPR), be at least 18 years old and have a high school diploma or GED. The IFPA offers training courses to help candidates prepare for testing, but courses are voluntary.

Είναι απαραίτητο λοιπόν να ψάξουμε να βρούμε την κατάλληλη σχολή η οποία θα μας προσφέρει ένα πτυχίο αναγνωρισμένο από σημαντικούς φορείς υγείας και φορείς πιστοποιήσεων, μια σχολή που θα μας δίνει την δυνατότητα να εξελίξουμε περαιτέρω τις γνώσεις μας και που στο τέλος θα μας δίνει ένα τίτλο σπουδών με τον οποίο θα μπορούμε να ασκήσουμε νόμιμα το επάγγελμα του προσωπικού γυμναστή στην χώρα που θέλουμε να δουλέψουμε.

 

Πως να ξεκινησω