Αθήνα: +30 210 6771282
Θεσσαλονίκη: +30 2310 232868
contact@hnfc.academy

Διεθνές πτυχίο Personal Trainer

 
Η εταιρία Pennas Holding INC, μέσω της HNFC, ως o αποκλειστικός αντιπρόσωπος και διανομέας για την Ελλάδα, την Κύπρο και τα Βαλκάνια των προϊόντων εκπαίδευσης της Αθλητιατρικής Ακαδημίας της Αμερικής (NASM),  προσφέρει το μοναδικό πρόγραμμα σπουδών, της διεθνώς αναγνωρισμένης πιστοποίησης προσωπικού γυμναστή CPT by NASM.
 
Το διεθνές πτυχίο προσωπικού γυμναστή CPT by NASM είναι αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας και Φυσικής κατάστασης EHFA (European Health and Fitness Association), από το Ινστιτούτο για την Πιστοποίηση Αριστείας της Αμερικής ICE (Institute of credentials excellence  ) και την Αμερικάνικη Εθνική Επιτροπή Πιστοποίησης Φορέων Εκπαίδευσης NCCA (National Commission for Certifying Agencies)

Όλοι οι απόφοιτοι της συγκεκριμένης πιστοποίησης έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μέλη στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Επαγγελματιών Άσκησης EREPS (European Register of Exercise Professionals), καθώς το πτυχίο τους αναγνωρίζεται ως LEVEL 4.

Με αυτόν το τρόπο είναι και επίσημα αναγνωρισμένοι ως καταρτισμένοι επαγγελματίες φυσικής κατάστασης σε όλες τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορούν νόμιμα να ασκήσουν το επάγγελμα του προσωπικού γυμναστή σε όσες χώρες υπάρχει σχετικό νομοθετικό πλαίσιο κατάθεσης απαραίτητων δικαιολογητικών

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απόκτηση της πιστοποίησης NCCA γίνεται μόνο μετά από εξέταση στην Αγγλική γλώσσα, σε ένα από τα πιστοποιημένα κέντρα της εταιρείας PSI.