Αθήνα: +30 210 6771282
Θεσσαλονίκη: +30 2310 232868
contact@hnfc.academy

Διαπιστεύσεις

Η διαπίστευση από τρίτους ανεξάρτητους οργανισμούς οι οποίοι πιστοποιούν ρητά τα προγράμματα πιστοποίησης έχει καθοριστικό ρόλο στην αξιοπιστία του εκάστοτε προγράμματος.

Η Αμερικάνικη Αθλητιατρική Ακαδημία NASM, είναι διαπιστευμένη από την Αμερικάνικη Επιτροπή Επαγγελματικών πιστοποιήσεων (NCCA) καθώς και από τον Οργανισμό Υγείας και Άσκησης της Ευρωπαικής Ένωσης (EHFA).

Η Rescue Training International είναι διαπιστευμένη από την Ομοσπονδία Οργανισμών Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών της Μεγάλης Βρετανίας (FOFATO) και από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Υ.Ε.Κ.Α.).

NCCA

Η NCCA είναι ο ανεξάρτητος φορέας διαπίστευσης του Αμερικάνικου Ινστιτούτου Διαπιστεύσεων Αριστείας (ICE). Δημιουργήθηκε το 1977 και είναι υπεύθυνος στο να θεσπίζει πρότυπα αριστείας για τα προγράμματα πιστοποίησης που τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Μέχρι το 2012 η NCCA είχε διαπιστεύσει πάνω από 300 προγράμματα πιστοποίησης για διάφορα επαγγέλματα υγείας μεταξύ άλλων, διαιτολόγους, προσωπικούς γυμναστές, χειροπράκτες, νοσοκόμους και εργοθεραπευτές.

Ένα πτυχίο, εγκεκριμένο από την NCCA είναι πλέον απαραίτητο για πάρα πολλούς εργοδότες στην Αμερική καθώς είναι τα εχέγγυα μιας ολοκληρωμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης.

EHFA

Όπως η NCCA θέτει τις προδιαγραφές των πτυχίων πιστοποίησης στην Αμερική, ο Οργανισμός Υγείας και Άσκησης της Ευρωπαικής Ένωσης (EHFA), θέτει τις προδιαγραφές στις χώρες μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης.

H EHFA, είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα του τις Βρυξέλλες. Ο στόχος του Οργανισμού είναι να θέσει υψηλές προδιαγραφές στο χώρο της Υγείας και Άσκησης και να συμβάλει στη μείωση της καθιστικής ζωής – αδράνειας και της παχυσαρκίας, προβλήματα που αντιμετωπίζει έντονα την τελευταία δεκαετία η Ευρώπη.